Lựa chọn kệ sách như thế nào?

Lựa chọn kệ sách như thế nào?